Food (R)evolution

Coor er hovedansvarlig for prosjektet Food (R)evolution, og med seg på laget er matprodusentene Orkla Foods Norge og HOFF, teknologiselskapet Foodback, forskningsinstituttet Nofima og innovasjonsbyrået Æra. Prosjektet har en totalverdi på 18 MNOK, hvorav ca 12 MNOK er finansiert av Norges Forskningsråd (NFR). Prosjektet vil foregå i perioden 2021–2024.

Lagspill

Coors kantiner spiller på lag med aktører innen matproduksjon, teknologi- utvikling, forskning og innovasjon. Sammen skal vi bidra til å løse vår tids største utfordring – nemlig å sikre kloden vår!

Konsumet av bærekraftig mat er for lavt og utviklingen går for langsomt. Vi tror følgende tre utfordringer er medvirkende til en slik situsjon:

1. Treffsikkerheten i produktutviklingen er for dårlig

2. Man foretar innkjøp ut fra gamle vaner og manglende kunnskap

3. Både profesjonelle aktører og private forbrukere har manglende bærekrafts- kompetanse

Vår løsning?
Gjennom samarbeid på tvers av verdikjeden og kombinasjon av teknologi, bærekraftskunnskap og innovasjon sikter vi mot å etablere en digital bransje- plattform – nettopp for å øke konsumet av bærekraftige matprodukter.

 

«Dagens miljøutfordring krever ekstraordinære tiltak. Det å koble sammen aktører på tvers av verdikjeden for mat – med fokus på bærekraft, teknologi og innovasjon – er ikke gjort tidligere. Sammen skal vi få til noe helt unikt!».»

Marthe Hiorth, Coor, Prosjektleder Food (R)evolution

Slik skal samarbeidet i Food (R)evolution foregå

Kantiner i Norge representerer et stort antall forbrukere og et betydelig matkonsum hver eneste dag. Derfor er kantiner en god arena for produkttesting og kompetanseutvikling fra mat- produsenters ståsted, og for kantinens kokker og gjester. Gjennom prosjektet Food (R)evolution skal et utvalg av våre kantiner brukes som innovasjons- og testarena for utvikling av bærekraftig mat. Matprodusentene skal utvikle nye og spennende bærekraftige produkter som – i en tidlig fase – skal testes av Coors kantinegjester. Tilbakemeldingene skal innhentes gjennom et skreddersydd teknologisk feedback-verktøy – og data som samles skal benyttes til videre produktutvikling og forskning på forbrukeradferd.

Prosjektet er foreløpig i en tidlig fase – med fokus på innsikt og læring. Denne læringen skal konseptualiseres i en rekke elementer, og selve testaktivitetene vil etter planen starte opp i midten av 2022.

Les mer om prosjektet og hold deg oppdatert på foodrevolution.no